Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 222
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 214/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2009 a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1016
Novela z. o dluhopis. programu na úhradu schodku SR ČR 2009

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1016/0 dne 13. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. Vladislav Vilímec a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1575).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 413, usnesení č. 1575).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.2.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2010 usnesení č. 280, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 222/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.3.2010.

Svým usnesením č. 390, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 84/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 3. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 3. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 3. 2010.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůfinancování rozpočturozpočtový schodekveřejné půjčkyveřejný dluh