Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 225
(32 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Jaroslav Krupka, poslanec Tom Zajíček, poslanec Jiří Petrů, poslanec Vladimír Koníček.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 1. 2010. Vláda zaslala stanovisko 19. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 20. 1. 2010 jako tisk 1028/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1028
Novela z. o elektronickém podpisu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1028/0 dne 15. 1. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1028P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 1. 2010 (usnesení č. 465). Určil zpravodaje: Ing. Petr Sunkovský a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 2. 2010 na 69. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1582). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 10. 2. 2010 na 69. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 6, usnesení č. 1582).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.2.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 10.3.2010 usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 225/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.3.2010.

Svým usnesením č. 402, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 3. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 3. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 4. 2010.

Témata EUROVOC: datové právoelektronická správaelektronický podpisevidence obyvatelstvaochrana údajů