Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 226
(942 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací

Navrhovatelem je předseda vlády Jan Fischer.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.2.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1053.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 3.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Rostislav Slavotínek, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2010 usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 226/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 498, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Chorvatskodůvěrná informaceochrana komunikacíochrana údajůstátní tajemstvíČeská republika