Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 229
(4296 kB)
Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2009

Navrhovatelem je František Dohnal.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 19.5.2010 usnesení č. 320, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 509, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.