Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 230
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1059
Novela z. o dani z přidané hodnoty

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 3232501059/0 dne 26. 2. 2010.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2010.
  Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1059/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 3. 2010 na 76. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 3. 2010 na 76. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 3. 2010 na 76. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 8, usnesení č. 1600).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 5.3.2010 usnesení č. 276, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 230/1.

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 5.3.2010.

Svým usnesením č. 387, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 9.3.2010 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 120/2010.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 3. 2010 poslancům jako tisk 1059/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 3. 2010 poslancům jako tisk 1059/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 9. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1602).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 3. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 22. 3. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1059/4.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1059/5.


 • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
 • Sněmovna projednala zákon 13. 4. 2010 na 78. schůzi.Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (usnesení č. 1656).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 4. 2010.

Témata EUROVOC: daň z přidané hodnotydaňový poplatníkpracovní vztahy