Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 232
(53 kB)
Podrobnější pravidla jednání Senátu o věcně souvisejících dokumentech Evropské unie
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Luděk Sefzig.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.3.2010.

Garančním výborem je Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 477, v hlasování č. 52 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.