Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 233
(1273 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2009

Navrhovatelem je ministr pro evropské záležitosti Juraj Chmiel.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 264, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 233/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 463, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.