Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 234
(141 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Jakub Šebesta.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1021
Novela z. o podmínkách obchodování s povolenkami - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 15. 1. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: RNDr. Pavel Vanoušek a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1560).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1021/2, který byl rozeslán 11. 3. 2010 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 281, usnesení č. 1638).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 23.3.2010 usnesení č. 293, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 234/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 24.3.2010.

Svým usnesením č. 437, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 164/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 1. 4. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 14. 4. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 1021/3.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 1021/4.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 11, usnesení č. 1682).

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 5. 2010.

Témata EUROVOC: letadloletecká dopravaobchodovatelné emisní povolenískleníkový plynsnižování plynných emisí