Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 237
(294 kB)
Zpráva vlády o přejímaní legislativních aktů vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2009

Navrhovatelem je Pavel Zářecký.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 260, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 237/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 455, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.