Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 238
(3350 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2009

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. PaedDr. Václav Homolka, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 238/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 511, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.