Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 243
(28 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Petr Nečas, poslanec Zdeněk Škromach.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 2. 2010. Vláda zaslala stanovisko 9. 2. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 2. 2010 jako tisk 1041/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1041
Novela z. o nemocenském pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1041/0 dne 3. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1041.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 2. 2010 (usnesení č. 474). Určil zpravodaje: RSDr. Miroslav Opálka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1642). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 299, usnesení č. 1642).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2010 usnesení č. 54, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 243/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 458, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 157/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Témata EUROVOC: lékařlékařský posudekpoštovní sazbapoštovní službapracovní nezpůsobilostsociální zabezpečenízdravotní pojištěnízpráva