Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 244
(211 kB)
Návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1055
Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1055/0 dne 26. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1607).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 67, usnesení č. 1607).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Arch. Liana Janáčková, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2010 usnesení č. 298, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 244/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 441, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 145/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Témata EUROVOC: bankanákup na úvěrochrana spotřebiteleprávo na informacespotřební úvěrúvěr