Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 246
(100 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Barták.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 696
Novela z. o ozbrojených silách České republiky

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 696/0 dne 8. 1. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 1. 2009 (usnesení č. 333). Určil zpravodaje: Ing. Michael Hrbata a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1477).

 • V
  • Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 25. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 696/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 696/2, který byl rozeslán 4. 2. 2010 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 191, usnesení č. 1630).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2010 usnesení č. 138, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 246/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 448, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 147/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Témata EUROVOC: armádaosobní dopravavojenské letectvovojenský letoun