Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 247
(75 kB)
Návrh zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 857
Vl. n. z. o označování a sledovatelnosti výbušnin - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 857/0 dne 29. 5. 2009.
  Zákon předložen Výboru pro evropské záležitosti k předběžné konzultaci.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 5. 2009. Určil zpravodaje: Ing. Břetislav Petr a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 50)

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1421).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 857/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 192, usnesení č. 1631).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. MVDr. Josef Řihák, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2010 usnesení č. 301, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 247/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 442, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 146/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Témata EUROVOC: civilní ochrananebezpečná látkapředmět podnikánípřibližování legislativystřelná zbraň a střelivoveřejná bezpečnostvýbušnina