Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 248
(50 kB)
Návrh zákona o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Jan Kohout.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 883
Vl. n. z. o zahraniční rozvojové spolupráci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 883/0 dne 14. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 10. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1420).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 883/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 883/2, který byl rozeslán 29. 1. 2010 v 17:55.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 262, usnesení č. 1635).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 15.4.2010 usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 248/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 440, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Témata EUROVOC: humanitární pomocpolitika pomocipomoc do zahraničírozvojová pomoc