Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 250
(54 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 746
Novela z. o pedagogických pracovnících

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 746/0 dne 24. 2. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 2. 2009 (usnesení č. 355). Určil zpravodaje: Ing. Mgr. Marcela Mertinová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 11. 2009 na 64. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1482).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28. 1. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 746/2, který byl rozeslán 29. 1. 2010 v 10:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 433, usnesení č. 1578).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 746/3, který byl rozeslán 10. 3. 2010 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 1637).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Prof.Ing. Jan Hálek, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2010 usnesení č. 108, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 250/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 460, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 159/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Témata EUROVOC: odborná kvalifikaceprůběžná profesní přípravaučitel