Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 251
(358 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Jakub Šebesta.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 895
Vl. n. z. o vodách - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 895/0 dne 26. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Daniel Petruška a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1396).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 895/4, který byl rozeslán 11. 3. 2010 v 12:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 257, usnesení č. 1634).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Pavel Eybert, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 251/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 23.4.2010.

Svým usnesením č. 484, v hlasování č. 60 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Témata EUROVOC: ochrana vododpadní vodapitná vodapovodeňvodavodní zdrojevyužití vody