Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 252
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 968
Novela z. o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 968/0 dne 20. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1502).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 2. 2010 na 73. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 968/3, který byl rozeslán 26. 2. 2010 v 11:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 184, usnesení č. 1629).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Bis, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 305, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 252/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 443, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 137/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Témata EUROVOC: cena energiecenová podporaobnovitelná energieobnovitelné zdroje