Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 255
(26 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Papež.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 993/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 993
Novela z. o Pozemkovém fondu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 993/0 dne 9. 12. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0993.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Ing. František Dědič a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1558).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 20 dní.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 993/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 993/3, který byl rozeslán 11. 3. 2010 v 11:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 283, usnesení č. 1639).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2010 usnesení č. 295, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 255/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 461, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 140/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Témata EUROVOC: nemovitostpozemková reformaprivatizacepřevod vlastnictvípůda ve vlastnictví státusprávní celekúzemní management