Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 257
(33 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vlády ČR Michael Kocáb.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 969
Novela z. o nadacích a nadačních fondech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 969/0 dne 20. 11. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 11. 2009 (usnesení č. 446). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Petiční výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1498).

 • V
  • Petiční výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 969/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 3. 2. 2010 na 67. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 969/2, který byl rozeslán 5. 2. 2010 v 10:10.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 1622).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Václav Jehlička, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2010 usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 257/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 474, v hlasování č. 49 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 158/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Témata EUROVOC: dobročinná organizacenadacezrušení společnosti