Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 260
(40 kB)
Návrh zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování(zahrádkářský zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Václav Grüner.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 4. 2009. Vláda zaslala stanovisko 28. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům jako tisk 791/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 791
Návrh z. o zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 791/0 dne 1. 4. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0791.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 4. 2009 (usnesení č. 384). Určil zpravodaje: Jaroslav Klein a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1480).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 791/4, který byl rozeslán 12. 3. 2010 v 11:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 321, usnesení č. 1646).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. RNDr. Marta Bayerová, který nepřijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 3, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 260/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 23.4.2010.

Svým usnesením č. 488, v hlasování č. 76 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 24.4.2010 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 791/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 791/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 17, usnesení č. 1684).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 5. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 1. 6. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 791/7.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 791/8.

Témata EUROVOC: ovocný sadužitková zahradazájmová skupina