Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 261
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Pavel Němec, poslanec Jan Hamáček, poslankyně Gabriela Kalábková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 990/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 990
Novela obchodního zákoníku

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 990/0 dne 9. 12. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0990P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: JUDr. Hana Šedivá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 2. 2010 na 67. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1554).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 2. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 990/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 990/3, který byl rozeslán 12. 3. 2010 v 12:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 323, usnesení č. 1647).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 261/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 457, v hlasování č. 25 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Témata EUROVOC: chování spotřebiteleinformace pro spotřebitelenekalá reklamanákupní zvyklostiochrana spotřebiteleomezování soutěže