Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 262
(30 kB)
Návrh zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví Pardubického kraje
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Pardubického kraje Radko Martínek.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 20. 3. 2009. Vláda zaslala stanovisko 9. 4. 2009. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 4. 2009 jako tisk 775/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 775
Návrh z. o přech. věcí z majetku ČR do vlast. Pardub. kraje

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 775/0 dne 19. 3. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0775.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Mgr. Zdeňka Horníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 11. 2009 na 64. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1457).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům. Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2010.
  Nebyly podány žádné pozměňovací nebo jiné návrhy.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 359, usnesení č. 1651).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Vícha, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 115, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 262/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 459, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Témata EUROVOC: Pardubickýpřevod vlastnictvíveřejný majetek