Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 263
(252 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1048
Vl.n.z. ke snížení administrativní zátěže podnikatelů - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1048/0 dne 22. 2. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Ing. František Sivera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1617).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1048/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1048/2, který byl rozeslán 16. 3. 2010 v 16:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 327, usnesení č. 1648).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 29.3.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.3.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 13.4.2010 usnesení č. 300, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 263/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 446, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 155/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 5. 2010.

Témata EUROVOC: obchodní názevobchodní rejstříkochrana spotřebitelepodnikatelsprávní formalityzaložení společnosti