Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 264
(198 kB)
Návrh zákona o České národní bance
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 800
Vl. n. z. o České národní bance - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 800/0 dne 17. 4. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2009 (usnesení č. 379). Určil zpravodaje: Michal Doktor a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1398).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 10. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 800/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 10. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 74, usnesení č. 1610).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 800/2, který byl rozeslán 12. 3. 2010 v 11:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 295, usnesení č. 1641).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.4.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.5.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Stříteský, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2010 usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 264/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 470, v hlasování č. 45 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.4.2010 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 800/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 28. 4. 2010 poslancům jako tisk 800/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 1686).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 5. 2010.
  Prezident zákon nepodepsal a 3. 6. 2010 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 800/5.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 800/6.

Témata EUROVOC: Evropská centrální bankacentrální bankaměnová politikačinnost orgánů