Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 265
(153 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Dana Jurásková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 892
Novela z. o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 892/0 dne 25. 8. 2009.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Ing. Alfréd Michalík a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 30. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1409).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 12. 2009 na 66. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 892/2, který byl rozeslán 4. 12. 2009 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 3. 2010 na 75. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 267, usnesení č. 1636).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 1.4.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 1.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Petr Guziana, který přijal k tomuto tisku dne 20.4.2010 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 265/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 447, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 136/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 4. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 5. 2010.

Témata EUROVOC: herbicidyinsekticidykontrola dovozukontrola vývozuobchodní licencepesticidypřípravky ochrany rostlin