Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 266
(575 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2009
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Miloslav Vaněk.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.4.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 328, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 266/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.6.2010.

Svým usnesením č. 532, v hlasování č. 29 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.