Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 267
(195 kB)
Návrh usnesení Senátu k rámcové interinstitucionální dohodě Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Luděk Sefzig.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.4.2010.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 22.4.2010.

Svým usnesením č. 466, v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.