Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 268
(1228 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol mezi Českou republikou a Marockým královstvím o změně Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný v Rabatu dne 19. března 2010

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 6.4.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1082.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 20.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Sykáček, který přijal k tomuto tisku dne 19.5.2010 usnesení č. 150, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 268/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 497, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Marokoochrana investicpodpora investicČeská republika