Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 273
(5509 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2009

Navrhovatelem je Otakar Motejl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.4.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 1069.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 20.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. RSDr. Vlastimil Balín, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 273/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.6.2010.

Svým usnesením č. 534, v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.

Témata EUROVOC: ombudsmanzpráva o činnosti