Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 274
(147 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Žáka a dalších, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdější předpisů

Navrhovateli jsou senátor Jiří Žák, senátor Ivo Bárek, senátor Petr Pakosta, senátor Jiří Bis, senátor Jiří Nedoma, senátorka Liana Janáčková, senátor Karel Korytář, senátor Josef Řihák, senátor Adolf Jílek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.4.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 21.6.2010.

Senát přikázal senátní tisk dne 21.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 330, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 274/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 21.4.2010.

Svým usnesením č. 454, v hlasování č. 22 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 24.6.2010.

Svým usnesením č. 538, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 7. 2010. Vláda zaslala stanovisko 12. 8. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 8. 2010 jako tisk 28/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 28
Novela z. o odpadech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 28/0 dne 23. 7. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0028P.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 8. 2010 (usnesení č. 5). Určil zpravodaje: Mgr. Tomáš Úlehla a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 227). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 14. 12. 2010 na 9. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 150, usnesení č. 227).

Navazující senátní tisk č. 21.

Témata EUROVOC: automobilelektronický odpadnakládání s odpademodpad