Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 279
(35 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1052
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1052/0 dne 23. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1659).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 28, usnesení č. 1659).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2010.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek, který přijal k tomuto tisku dne 5.5.2010 usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 279/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 491, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 195/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2010.

Témata EUROVOC: dolní komoraparlamentní volbyrozdělení na volební kraje