Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 280
(153 kB)
Návrh zákona o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr dopravy Gustav Slamečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1054
Vl.n.z. o veřejných službách v přepravě cestujících - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1054/0 dne 26. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Zákon předložen Výboru pro evropské záležitosti k předběžné konzultaci.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 12. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1624).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 4 dny.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 16. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1054/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1054/2, který byl rozeslán 18. 3. 2010.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 57, usnesení č. 1665).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 19.5.2010 usnesení č. 319, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 280/1.

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 502, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 194/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2010.

Témata EUROVOC: cestující veřejnostdopravní infrastrukturaosobní dopravasilniční dopravaveřejná službaželezniční doprava