Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 281
(71 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1058
Novela z. o cestovních dokladech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 dne 26. 2. 2010.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 2. 2010 (usnesení č. 480). Určil zpravodaje: Tom Zajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1660).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 13. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 30, usnesení č. 1660).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.4.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.4.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Pavel Lebeda, který přijal k tomuto tisku dne 19.5.2010 usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 281/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 20.5.2010.

Svým usnesením č. 492, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 197/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2010.

Témata EUROVOC: cestovní pasidentifikační průkazsvoboda pohybutrestní řízení