Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 284
(55 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, (zákon o protikorupčních opatřeních)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1015
Vl.n.z. o protikorupčních opatřeních

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1015/0 dne 15. 1. 2010.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 2. 2010 na 69. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1586).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1015/2, který byl rozeslán 16. 4. 2010 v 10:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 35, usnesení č. 1689).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.5.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.6.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.5.2010.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 284/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.6.2010.

Svým usnesením č. 524, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán poslancům jako tisk 1015/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 1015/4.

Témata EUROVOC: boj proti zločinnostihospodářský trestný činkorupceorganizovaný zločinvýslech svědka