Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 285
(76 kB)
Návrh zákona o lobbingu a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o lobbingu)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou poslanec Bohuslav Sobotka, poslanec Ondřej Liška, poslanec Pavel Kováčik, poslanec Věra Jakubková, poslanec Jeroným Tejc.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 994/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 994
N.z. o lobbingu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 994/0 dne 10. 12. 2009. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0994.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Mgr. Juraj Raninec a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 2010 na 73. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1595).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 994/2, který byl rozeslán 16. 4. 2010 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 40, usnesení č. 1690).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.5.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 24.6.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.5.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Vladimír Dryml, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2010 usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 285/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.6.2010.

Svým usnesením č. 529, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán poslancům jako tisk 994/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 994/4.

Témata EUROVOC: kontrola komunikaceneslučitelnostparlamentparlamentní výborpolitický funkcionářposlanec parlamentuseznamveřejná funkcezpřístupňování informacízájmová skupina