Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 286
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Eduard Janota.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1093
Novela z. o státním dluhopisovém programu

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 3236101093/0 dne 25. 5. 2010.

  Předseda sněmovny vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení.

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 24. 5. 2010.
  Určil zpravodaje: Mgr. Bohuslav Sobotka a přikázal návrh k projednání výboru: Rozpočtový výbor

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 5. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 1093/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2010 na 79. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 5. 2010 na 79. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 48, usnesení č. 1693).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.5.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.6.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Igor Petrov, který přijal k tomuto tisku dne 3.6.2010 usnesení č. 324, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 286/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 3.6.2010.

Svým usnesením č. 515, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2010.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 6. 2010.
  Prezident zákon podepsal 4. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 4. 6. 2010.

Témata EUROVOC: povodeňpřevoditelný cenný papírpřírodní katastrofaveřejný dluh