Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 287
(18037 kB)
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2009

Navrhovatelem je Pavel Dvořák.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 28.5.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.6.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 22.9.2010 usnesení č. 347, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 287/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 23. schůzi a projednal jej dne 22.9.2010.

Svým usnesením č. 559, v hlasování č. 12 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.