Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 292
(104 kB)
Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.6.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 22.6.2010 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 292/1.

Senát zařadil tisk na svou 20. schůzi a projednal jej dne 23.6.2010.

Svým usnesením č. 526, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - volí.