Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 294
(271 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Marcela Chládka, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatelem je senátor Marcel Chládek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.6.2010.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 25.8.2010.

Svým usnesením č. 547, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrací navrhovateli k dopracování.