Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 298
(781 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Libanonskou republikou pozměňující Dohodu mezi Českou republikou a Libanonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaný dne 20. března 2010 v Bejrútu

Navrhovateli jsou ministr financí Eduard Janota, ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.7.2010.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 20.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 13.9.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.7.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 22.9.2010 usnesení č. 348, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 79, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Libanonochrana investicpodpora investicČeská republika