Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 301
(463 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Praze dne 8. září 2009

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.7.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.10.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.8.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 23.9.2010 usnesení č. 361, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 301/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 84, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.