Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 304
(8351 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2009

Navrhovatelem je Petr Rafaj.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.7.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Korytář, který přijal k tomuto tisku dne 23.9.2010 usnesení č. 353, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 304/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 3.11.2010.

Svým usnesením č. 598, v hlasování č. 43 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.