Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 310
(1072 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 81, o inspekci práce v průmyslu a v obchodě, a Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 129, o inspekci práce v zemědělství

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 5.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.10.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.8.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 15.9.2010 usnesení č. 66, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 310/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 3.11.2010.

Svým usnesením č. 589, v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.