Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 314
(46 kB)
Návrhy kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce komise Senátu Tomáš Grulich.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.8.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který přijal k tomuto tisku dne 24.8.2010 usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 314/1.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 25.8.2010.

Svým usnesením č. 546, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - volí.