Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 317
(1803 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě

Navrhovatelem je ministr dopravy Vít Bárta.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 16.11.2010 usnesení č. 389, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 317/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 52, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.