Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 319
(1550 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 9. února 2010 v Praze

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 319/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Svým usnesením č. 32, v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.