Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 320
(820 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob, podepsaná dne 17. května 2010 v Jerevanu

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 24.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Jaromír Štětina, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 320/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Svým usnesením č. 33, v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.