Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 321
(1553 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Hana Doupovcová, který přijal k tomuto tisku dne 21.9.2010 usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 321/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 9.12.2010.

Svým usnesením č. 50, v hlasování č. 48 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.