Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 322
(2899 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Republikou Srbsko na straně druhé, podepsaná v Lucemburku dne 29. dubna 2008

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.8.2010.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 14.9.2010.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Koukal, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2010 usnesení č. 328, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 322/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Svým usnesením č. 24, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.